Sociální práce v bydlení může předejít obrovským nákladům pro veřejné rozpočty. Věnovali jsme se tomu na odborném setkání - leden 2019. Lze zobecnit, že za náklad 55000 Kč na rok na jednu rodinu lze předejít umístění dětí do dětského domova a stabilizovat situaci. Jeden sociální pracovník tak má na starosti 10 rodin a jejich zabydlování. Ovšem běžná kapacita fungování sociálního odboru je 170 klientů na rok.