Pro nejmenší děti prosazujeme individuální péči. I z toho důvodu jsou velice důležití pěstouni. Těm se věnujeme v samostatném oddílu. Nedostatek služeb, zejména odlehčovacích respitních, dnes ale pociťují rodiny s dětmi se závažným zdravotním postižením. Podporujeme proměnu současných kojeneckých ústavů směrem k centrům orientovaným na pomoc rodinám s hendikepovanými dětmi.