Nacházíte se v obtížné životní situaci?

V životě každého z nás se děje ledacos. Pomůžeme vám vyznat se v džungli českého sociálního systému.

Na co mohu mít nárok?

Kdo má na co nárok?

Na co vše má kdo nárok mnozí nevědí. Stejně tak je řada dávek nastavená demotivačně: je snazší je pobírat a zůstat v závislosti na solidaritě ostatních, než se postupně osamostatňovat (systém to ztěžuje). Proto vznikl tento přehled současného stavu, který obsahuje i navrhované cesty vpřed, jež Piráti diskutují s odborníky i širokou veřejností.

Zobrazit přehled dávek

Proč to děláme?

Chceme poskytnout ucelený přehled sociálních dávek v ČR a zahájit diskuzi potřebnou pro práci Pirátů v této oblasti v Poslanecké sněmovně.

Cílem je zjednodušení dávek a důstojný život pro ty, kdo nemohou pracovat, ale zároveň takový systém, v němž se vyplatí chodit do práce. To jsme slíbili i ve volebním programu.

Celý web je členěn na tematické části poskytující přehled životních situací, v nichž lidé potřebují pomoc. Popis je doplněn možnými návrhy řešení.

Naše řešení

Výchozí situace

V současné době je jedna z nejnižších úrovní nezaměstnanosti na světě právě u nás - 2,8% (poslední šetření z 11/2018). Úřad práce eviduje 323 500 volných pracovních míst. I přesto je na Úřadu práce registrováno 215 000 uchazečů o zaměstnání!

Úřad práce však kromě nezaměstnaných eviduje také lidi v hmotné nouzi, pěstouny, rodiče malých dětí, zdravotně postižené podstupující pracovní rehabilitaci, či zajišťuje posuzování zdravotního stavu pro uznání závislosti na péči. Byť se tyto skupiny občas vzájemně prolínají, rozhodně ne všichni, kdo jsou v evidenci Úřadu práce, mohou pracovat. Anebo ne bez nějaké dopomoci.

Kdo za tímto projektem stojí?

PhDr. Olga Richterová, PhD.

PhDr. Olga Richterová, PhD.

poslankyně za Piráty

PhDr. Olga Richterová, PhD. (* 21. ledna 1985), poslankyně Parlamentu ČR za Piráty. Je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku, členkou Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Věnuje se také problematice dostupného bydlení.