Mezigenerační vztahy, dobré sousedství, vazby v úzké i širší rodině tvoří základ spokojených životů.

Každého z nás někdy zasáhne nemoc vlastní nebo blízkých, vztahové problémy, výchovné obtíže, anebo třeba dluhy a velké ekonomické obavy. Většina těchto “okamžiků oslabení” je předvídatelná a ví se, co v nich pomáhá. Pro fungování společnosti se navíc nejvíc vyplatí předcházení problémů v zárodcích – primární prevence.

Konkrétní podporu často realizují obce a kraje, ale jsou v ní díry:

  • chybí prevence selhání na začátku péče o malé dítě: depistáže v porodnicích nebo informace o sociální pomoci u pediatrů
  • rodinné poradenství, párové terapie, mediace – bývá drahá, anebo s velmi dlouhými čekacími lhůtami
  • chybí terénní a ambulantní služby pro pečující – málokde se systematicky starají o své pečující, jak jsou na tom oni zdravotně i sociálně (třeba formou každotýdenních návštěv)
  • doprovázení po opuštění ústavních služeb – přibývá domů na půl cesty a startovacích bytů, ale stále je situace po opuštění dětského domova či pěstounské péče velmi riziková
  • velmi obtížné je také stárnutí zdravotně postižených v rodinách, o které poté pečují jejich rodiče – senioři. Dobrou praxi – společné bydlení pro rodiče a děti a komunitní bydlení – nabízejí ojedinělá zařízení.