Dnes je podmínkou výkonu sociální práce absolvování vysoké školy. Sociálních pracovníků je už dnes nedostatek.

Návrh řešení: osoby s jinou kvalifikací, které se osvědčí jako pracovníci v sociálních službách, by např. po 5 letech praxe měly možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti – jako tomu je ve státní správě. Na kvalifikaci “pracovník v sociálních službách” by tak mohl navázat např. “specializovaný pracovník v sociálních službách”.