Situace: exekuce

Počet lidí v exekucích: 863 tisíc. Více než polovina z celkového počtu má více než 3 exekuce zároveň.

Problémy

  • výše nákladů na vymáhání
  • vzdálenost mezi exekutorem a dlužníkem (povinným). V případě, že má povinný své exekuce spravované více exekutory, každému z nich platí kromě odměny z vymožené pohledávky také náklady na cestu a paušály na hotové výdaje. Zároveň má ale velice zkomplikovanou cestu k nahlédnutí do vlastního spisu či platbu v hotovosti na pokladně exekučního úřadu.
  • možnost věřitele (oprávněného) vybrat si svého exekutora. Tento nerovný vztah je v rozporu s ústavním požadavkem na nezávislého a nestranného vykonavatele veřejné moci.

Nezabavitelné minimum

  • se zvýšením mzdy se člověku v exekuci nijak nezvyšuje komfort, ale zůstává mu stále stejné nezabavitelné minimum tvořené částkou životního minima jednotlivce (3.410 Kč) plus částkou normativu na bydlení dle zákona o státní sociální podpoře, jako kdyby bydlel sám v nájemním bydlení v obci od 50 do 99 tisíc obyvatel (mění se každý rok spolu s valorizací normativů)
  • za každou vyživovanou osobu (manželku, děti) pak je dlužníkovi tato nezabavitelná částka navýšena o 1/4 tohoto součtu. Je tedy stejné bez ohledu na typ a výši příjmu.

Více na exekuce.pirati.cz.
Kalkulačku pro výpočet naleznete například na penize.cz.
Mapa exekucí.

Situace: insolvence

Pokud povinnému přerostou dluhy přes hlavu a dostane se do situace, kdy je nedokáže splácet, může se pokusit o vstup do insolvence (tedy do osobního bankrotu či oddlužení). Nesmí se ale jednat o dluhy z podnikání. Povinný se musí obrátit na akreditovanou osobu, která podá návrh na oddlužení insolvenčnímu soudu. Pakliže jsou splněny všechny formální záležitosti, přidělí soud dlužníkovi insolvenčního správce, který po dobu pěti let dohlíží na splácení pohledávek. Aby povinný opravdu dosáhl oddlužení, musí během této doby splatit alespoň 30 procent svých pohledávek a to jak pomocí splátkového kalendáře, tak zpeněžením majetku.

Exekutoři v průběhu insolvence svou moc ztrácejí, takže nezabavitelné minimum už nemá význam. Rozhodující je nastavení splácení dluhu a plateb insolvenčnímu správy z rozhodnutí soudu, který oddlužení povolil.

Kalkulátor splátek