Dobře víme, že vyšší porodnost nezajistí jen opatření pravidelné valorizace rodičovského příspěvku, kterou navrhujeme, byť může pomoci, protože rodiče budou mít nějakou základní jistotu, jak je stát podpoří. Ovšem základem pro možnost sladit práci a péči jsou dostupné služby sousedského hlídání u nejmenších dětí, dnes nazývané mikrojesle, a hlavně dětské skupiny pro děti, zejména mezi dvěma a třemi lety věku, s individuální možností využívat tuto službu dříve, od jednoho roku věku dítěte, a déle, včetně možnosti individuální předškolní přípravy. Řada žen chce trochu pracovat dříve než po "předepsaném" třetím roce života a také každé dítě je jiné. Chybí ale dostupné služby, aby bylo individuální rozhodnutí možné.

Druhá věc je, jak prakticky podpořit částečné úvazky u rodičů malých dětí, kteří jsou primárními pečovateli. Motivující pro zaměstnavatele mohou být slevy na sociálním pojištění. Podpoříme takovou úpravu, která nesníží výši důchodu v budoucnu.