Navrhujeme poměrné zvyšování částky nezabavitelného minima v závislosti na výši příjmů práce schopného dlužníka. Je žádoucí, aby pro něj bylo výhodnější pracovat legálně než si nechávat část mzdy vyplácet tzv. na ruku.

Druhá věc je, zda dnešní nastavení minimální nezabavitelné částky je realistické a spravedlivé ke všem typům domácností. Zejména u samostatně žijících jedinců je příliš nízká.

Možné cesty směřující k dobrému řešení:

  • Zvýšení osobní nezabavitelné minimální částky
  • Zvážit zrušení ¼ bonusu nezabavitelné minimální částky na manžela / manželku, která vede k systematickému zvýhodnění párů proti domácnostem samoživitelek, osamělých důchodců apod.
  • Zvážit zvýšení ¼ bonusu nezabavitelné minimální částky na první dítě
  • Nezabavovat celý daňový bonus – dnes lidé v exekuci neobdrží nic, což dále poškozuje chudé rodiny a matky, kterým sleva jde do bonusu.
  • Srovnat ponechanou částku ze mzdy u exekucí a insolvencí – např. na 50 % zbytkové mzdy nad nezabavitelné minimum. Aby se odstranila bariéra vstupu do oddlužení.