Sítem sociální podpory propadávají zejména:

  • osoby, které pečují o předškolní dítě, které by mohlo navštěvovat školku, ale není pro něj místo,
  • obecně rodiče zdravých dětí, pro něž není k dispozici družina/školní klub (právě tam teď doběhl “baby-boom”) a dokonce i dětí v I. stupni závislosti na péči jiné osoby starší 10 let- i těmto (zejména) matkám se snižuje pomoc v hmotné nouzi v době, kdy ji pro své děti potřebují.
  • invalidní osoby v 1. stupni (výjimku mají jen lidé ve 2. a 3. stupni invalidity).
  • lidé nad 50 let, kteří mají do důchodového věku ještě 12-13 let

Všichni tito lidé si musí své životní minimum odpracovat ve veřejné službě, což je problém, když tato není na většině míst ČR (malé obce) k dispozici a Úřad práce ani nevede evidenci v rozlišení aspoň na okresy, kde vůbec je možné na veřejnou službu nastoupit (ÚP nemá ze zákona povinnost veřejnou službu nabízet, ani vést jakékoli evidence).

Fíglem, který Úřad práce používá jako námitku, je tvrzení, že veřejná služba je jen jednou z možností, jak si zachránit životní minimum. Tyto možnosti jsou ale stejně nedostupné, jako veřejná služba. Chudý člověk nad 6 měsíců se může před poklesem na existenční minimum (2.200 Kč měsíčně) ochránit už jen:

  • vstupem do projektu krajské pobočky ÚP (zdá se, že skoro nikde už žádné nezačínají).
  • nástupem na rekvalifikaci (skoro nikde nejsou k dispozici nebo jsou nabízeny maximálně týdenní kurzy PC, což příjem neřeší).
  • přijmout zaměstnání alespoň na 20 hodin měsíčně, ale už nejméně za minimální mzdu 73,20 Kč/hod. a ne formou DPP, což by vedlo k vyřazení daného člověka z evidence nezaměstnaných.

Mimo systém dávek běží rovněž projekty obědy do škol, které řeší děti, jimž rodiče nezvládají platit pravidelnou měsíční částku za stravování ve školním zařízení.

Projekty jsou hrazeny z dotací a prostřednictvím nadace ze soukromých zdrojů. Při zvážení sociálního dopadu je ale nasnadě, že i zde by bylo vhodnější systémové řešení. Rozhodně je však v takovém případě nutné zajistit účel této pomoci, jíž je diskrétní úhrada teplého oběda školáka nebo předškoláka platbou přímo školní jídelně. Výhodou těchto plateb mimo systém sociálních dávek (podobně jako příspěvků z aktivní politiky zaměstnanosti) je, že nejsou zahrnovány do rozhodného příjmu pro přiznání dávek, takže se o tyto platby příjem rodiny nekrátí.