Přehled aktuálního stavu

Pracovní doba není pevně stanovena (jako u služebního poměru vojáka vyslaného na misi), ve “službě” 24 h. / 7 dní v týdnu.

Protože se nejedná o pracovní poměr, nemá pěstoun nárok na:

  • standardní rozsah dovolené na zotavenou (má nárok na 2 týdny, s dítětem do 2 let jedině společně)
  • odstupné při ukončení pracovního poměru
  • standardní ukončení pracovního poměru, tj. pracovní poměr není ukončen výpovědí, ale rozhodnutím soudu o ukončení PP kdykoliv bez výpovědní lhůty
  • pracovní úraz či dlouhodobé následky vycházející z pracovního úrazu. Není řešena otázka pracovních úrazů ani trvalých následků z výkonu povolání. (pokud např. pěstoun získá při péči o novorozence hepatitidu typu C, nemůže nadále vykonávat práci pěstouna, ale ani zdravotníka, pracovat ve školství nebo ve styku s potravinami, je trvale pracovně omezen)
  • úhradu škody na majetku – v případě škody na majetku v domácnosti pěstouna, kterou způsobilo svěřené dítě nemá pěstoun nárok na náhradu této škody (např. dítě zničí televizor, poškodí osobní auto apod.) Pokud se to stane v ústavní péči, jsou tyto škody uhrazeny z rozpočtu organizace služební cesty. Pokud jede pěstoun v souvislosti s výkonem PP svým vozidlem a dojde k dopravní nehodě, kterou nezavinil, rozdíl mezi pojistným a skutečnou škodou nikdo nehradí. Pokud zároveň dojde ke škodě na zdraví pěstouna, není to pracovní úraz (viz výše), pokud dojde ke újmě na zdraví svěřeného dítěte, je za to navíc pěstoun plně odpovědný a nechrání ho 6 násobek platu v 10 srážkách jako zaměstnance
  • “přenesenou” odpovědnost za škodu způsobenou dítětem. Pěstoun plně odpovídá za škody způsobené svěřeným dítětem na majetku jiných osob (měl by hradit pojištění odpovědnosti – ve vlastním zájmu, ale proč ho má platit?)

Ochrana osobnosti a osobních informací a prevence před šikanou

Při projednávání svěření do péče není nijak chráněna osobnost pěstouna. Původní (bio) rodina se dozví jak místo bydliště, tak rodinné i majetkové poměry. Pokud se bio rodina rozhodne pěstouna poškodit, šikanovat apod., ví o něm prakticky vše včetně informací o biologických dětech pěstouna. Pěstoun nepožívá nejen zvláštní ochrany, ale je mu odepřena i ochrana osobních dat. Jaká je odměna dlouhodobých pěstounů?

Pěstoun je pod hranicí minimální mzdy (pečující o jedno dítě)

Pěstoun není státní pojištěnec, musí z této odměny doplácet povinné zdravotní pojištění. V r. 2016 bylo v evidenci ÚP 11 075 pěstounů, velká část jsou státní pojištěnci z jiného důvodu – důchodci, nebo mají dítě v péči s nárokem na rodičovský příspěvek. V uvedeném počtu není uveden počet pěstounů s více dětmi, kterých by se tato výjimka už nedotýkala stejně jako pěstounů s dětmi s přiznanými dávkami zdravotního postižení (příspěvek na péči od II. stupně). To je sociální dávka v sociálním systému, není vedena jako zdanitelný příjem – tento systém vede k diskriminaci.

Banky a úvěrové společnosti odměnu pěstouna odmítají jako příjem uznat.

Ve skutečnosti je pěstoun státní zaměstnanec stejně jako úřednice, u které vše vyřizuje.

Navíc pěstoun nemá ke svěřeným dětem vyživovací povinnost, takže chybí informovanost bank, že svěřené děti by neměly být započteny do členů domácnosti – a na druhou stranu by se neměly započítávat soc. dávky kromě odměny pěstouna.

Mapa systému péče o ohrožené děti: zde.