Současný stav

MPSV navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku těm rodičům, kteří jej budou k 1.1.2020 aktivně pobírat. Rodičům se tedy vyplatí zvolnit a prodloužit si dobu pobírání této dávky tak, aby jim v lednu 2020 aspoň něco ještě zbylo. Vláda i ministři zcela pominuli, jak velký ekonomický dopad budou mít tyto odložené návraty do práce. Stejně je podceňován signál státu, že rodičovský příspěvek jakožto jediná rovná dávka půjde jen těm rodičům, kteří čerpají pomaleji. Přitom při zvyšování koeficientu pro rodiče vícerčat r. 2018 bylo navýšené čerpání umožněno všem s dětmi odpovídajícího věku. Připravujeme návrh na schodovité postupné navýšení částky i pro rodiče kteří už příspěvek vyčerpali ale mají děti do 4 let věku

Aby opět nedošlo za několik let handrkování o navýšení připravujeme návrh legislativně začlenit automatický valorizační rámec rodičovského příspěvku obdobně jako u důchodů, ale měsíčně a od r. 2021 (2020 se navýší na těch 300 tis. celkem)

Klíčový faktor: celková částka nárokovatelného rodičovského příspěvku by se vypočítala jen jednou, při podání žádosti, a pak by se už neměnila při změnách doby pobírání: abychom nikoho nemotivovali k odkládání nástupu do práce.

Souvislosti

Limity čerpání

Nad rámec tohoto návrhu by bylo vhodné, aby vazbu na průměrnou mzdu pocítili rodiče přímo v limitech pro výši měsíčních splátek. To předpokládá novelizovat § 30 odst. 3 písm. b) a c) tak, aby byla zajištěna provazba na denní vyměřovací základ některého z rodičů aktuální pro daný rok, nikoli jen na začátku při přiznávání dávky.