Návrh valorizace - odhad 2021

Kvalifikovaný odhad pro rok 2021 v souladu s predikcemi růstu inflace a reálných mezd.

Pokud čerpáte mateřskou dovolenou, zadejte datum jejího ukončení. V opačném případě zadejte datum narození/převzetí dítěte.
Vyplňte 0 Kč, pokud jste osobou bez příjmů, student/ka, uchazeč/ka o zaměstnání, poživatel/ka důchodu, podnikatel/ka neplatící nemocenské pojištění nebo jste pracoval/a formou dohody bez odvodů.

Rodičovský příspěvek je možné pobírat do 4 let věku dítěte. Pokud rodičovské dovolené předchází mateřská dovolená, zkracuje se maximální délka čerpání rodičovského příspěvku na 43 měsíců (u vícerčat 41 měsíců).

Aby opět nedošlo za několik let handrkování o navýšení připravili jsme návrh legislativně začlenit automatický valorizační rámec rodičovského příspěvku obdobně jako u důchodů, ale měsíčně. Byl zamýšlen od r. 2021 (2020 se navýší na těch 300 tis. celkem). V rámci projednávání ve Sněmovně zatím nebyl přijat.

Klíčový faktor: celková částka nárokovatelného rodičovského příspěvku by se vypočítala jen jednou, tak jako dnes. Jako dnes by se dále neměnila třeba při změnách doby pobírání: pro rodiče bude jedinou změnou ta postupná valorizace (viz kalkulačka s odhadem růstu výše).

Souvislosti

Limity čerpání

Nad rámec tohoto návrhu by bylo vhodné, aby vazbu na průměrnou mzdu pocítili rodiče přímo v limitech pro výši měsíčních splátek. To předpokládá novelizovat § 30 odst. 3 písm. b) a c) tak, aby byla zajištěna provazba na denní vyměřovací základ některého z rodičů aktuální pro daný rok, nikoli jen na začátku při přiznávání dávky.