Současný stav

V této oblasti se radikálně rozcházejí platy (odměna ve veřejných institucích) a mzdy (v sektoru soukromém a hlavně neziskovém). Ještě radikálnější je ale jejich rozdíl v první polovině roku. Z dostupných dat k 1. polovině roku 2018 je zřejmé, že odborní pracovníci v oblasti sociální práce (3412) mají ve veřejném sektoru (včetně příspěvkových organizací) mediánový plat 29.618,-Kč, a za rok celý jen o 600 Kč vyšší – 30.335,-Kč. Naopak s toutéž kvalifikací v neziskových organizacích berou v prvním pololetí mediánovou mzdu 25.907,-Kč a za celý rok už to je 28.512,-Kč, tj. rozdíl 2.605,-Kč.

V nestátních organizacích se tedy sociální pracovníci mezd zvýšených vládním nařízením dočkají většinou až kolem poloviny roku. V době, kdy je jasné, jaké dorazily dotace. Státní rozpočet se potom sestavuje právě na základě dat z první poloviny roku, tedy těch před zvýšením částky. V sociálních službách a sociální práci proto každý další rok chybí výrazné prostředky, a má to i tuhle systémovou příčinu.

Pevný podíl spoluúčasti pro obce a kraje.

Konkrétní výše podílu bude záviset na tom, jak velká daná obec je a třeba i kolik má vysoce kapacitních pobytových služeb, či zda má sociálně vyloučené lokality. Především však musí být zřejmé, kdo dofinancovává koho. Navrhuji, aby se (poměrná, částečná) státní dotace na sociální práci, služby a sociálně-právní ochranu dětí odvíjela od požadavků obcí/krajů. Budou-li samosprávy o státní dotace žádat s vědomím, že to, co dostanou od státu, budou muset v jasně daném poměru dofinancovat z RUD, budou se držet při zemi. Zároveň by ale byly samy proti sobě, kdyby si nežádaly vůbec nebo své žádosti podhodnotily. Tento model nepředpokládá žádný zásah do zákona o RUD, jen nastavení systému účelových dotací státu jako vázaných na schopnost obcí financovat sociální práci a služby zčásti v samostatné působnosti. Technicky by pak šlo o změnu výzev pro účelové dotace.

V tomto duchu sněmovna odhlasovala pirátské návrhy usnesení, které ministerstvu práce ukládají vypracovat analýzu jak by takový systém měl konkrétně vypadat.