Pro výpočet některých dávek je zásadní stanovení životního a existenčního minima (podle Zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu)

Částky životního minima v Kč za měsíc

počet a věk příjemcůvýše dávky
pro jednotlivce:3 410
pro první dospělou osobu v domácnosti3 140
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku:
do 6 let1 740
6 až 15 let2 140
15 až 26 let (nezaopatřené)2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc:

počet a věk příjemcůvýše dávky
jednotlivec3 410
2 dospělí3 140 + 2 830 = 5 970
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let3 140 + 1 740 = 4 880
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob, nezahrnují se náklady a příspěvek na bydlení.


Částka existenčního minima v Kč za měsíc

existenční minimum 2 200


Společně posuzované osoby:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti (což v praxi vede k fiktivnímu započítání příjmu i toho z rodičů, který v domácnosti nežije a příjem do rodiny nepřináší – vyloučit ze společného posuzování jej lze až po 3 měsících),
  • manželé nebo registrovaní partneři,
  • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
  • jiné osoby společně užívající byt, ubytovací jednotku nebo jiný než obytný prostor, případně (pro dávky státní sociální podpory) s trvalým pobytem v bytě, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo bydliště.

Kalkulačku pro výpočet životního minima najdete například zde.