Pro výpočet některých dávek je zásadní stanovení životního a existenčního minima (podle Zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu)

Zvýšeno s účinností od 1.7.2022 na základě Nařízení vlády ze dne 29. června 2022

Částky životního minima v Kč za měsíc

počet a věk příjemců výše dávky
pro jednotlivce: 4 620
pro první dospělou osobu v domácnosti 4 250
pro druhou a další osobu nad 15 let, která není nezaopatřeným dítětem v domácnosti 3 840
pro nezaopatřené dítě ve věku:
do 6 let 2 360
6 až 15 let 2 900
15 až 26 let (nezaopatřené) 3 320

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc:

počet a věk příjemců výše dávky
jednotlivec 4 620
2 dospělí 4 250 + 3 840 = 8 090
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 4 250 + 2 360 = 6 610
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 4 250 + 3 840 + 2 360 = 10 450
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 4 250 + 3 840 + 2900 + 3 320 = 14 310
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 4 250 + 3 840 + 2 360 + 2 900 + 3 320 = 16 670

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob, nezahrnují se náklady a příspěvek na bydlení.


Částka existenčního minima v Kč za měsíc

existenční minimum 2 980


Společně posuzované osoby:

  • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti (což v praxi vede k fiktivnímu započítání příjmu i toho z rodičů, který v domácnosti nežije a příjem do rodiny nepřináší – vyloučit ze společného posuzování jej lze až po 3 měsících),
  • manželé nebo registrovaní partneři,
  • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
  • jiné osoby společně užívající byt, ubytovací jednotku nebo jiný než obytný prostor, případně (pro dávky státní sociální podpory) s trvalým pobytem v bytě, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo bydliště.

Kalkulačku pro výpočet životního minima najdete například zde.