Z této dávky by měl pořídit nábytek a další vybavení do často požadované samostatné místnosti, počáteční osobní oblečení, obuv, lůžkoviny.

Kdo má nárok

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.

Další informace

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

  • do 6 let 8 000 Kč
  • od 6 let do 12 let 9 000 Kč
  • od 12 let do 18 let 10 000 Kč