Z této dávky by měl hradit osobní potřeby dítěte, stravování, náklady na oblečení, obuv, osobní vybavení nábytkem, spotřebu energií aj. medií, ale i zdravotní pomůcky, léky, cvičení, plavání atd. Výše je odstupňována podle věku a případně postižení dítěte. Dávka není zdaňována.

Kdo má nárok

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.