Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Kdo má nárok

Aktuálně:

Po dobu mimořádných opatření vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR platí, že není nutné Úřadu práce ČR dokládat žádné z běžně požadovaných podkladů za předchozí období pro přiznání dávky (tedy ani příjmy ani výdaje) a výše této dávky bude stejná jako v lednu až březnu 2020.

Pokud se Vám zvýšily náklady a tyto podklady chcete úřadu předat, můžete tak učinit následujícími způsoby:

  • e-mailem,
  • zasláním poštou,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • osobně po telefonické domluvě,
  • vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště.

Vždy je nutné uvést správné kontaktní údaje a ty následně bedlivě sledovat kvůli odpovědi ÚP ČR!


Běžné podmínky:

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

Věk dítěte Výše přídavku v Kč - základní výměra Výše přídavku v Kč - zvýšená výměra
do 6 let 500 800
od 6 do 15 let 610 910
od 15 do 26 let 700 1000

Další informace

Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.