Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Kdo má nárok

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 3,4 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

Věk dítěte Výše přídavku v Kč - základní výměra Výše přídavku v Kč - zvýšená výměra
do 6 let 630 1130
od 6 do 15 let 770 1280
od 15 do 26 let 880 1380

Další informace

Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.