Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Kdo má nárok

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

Věk dítěteVýše přídavku v Kč - základní výměraVýše přídavku v Kč - zvýšená výměra
do 6 let500800
od 6 do 15 let610910
od 15 do 26 let7001000

Další informace

Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.