V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR dochází k řadě situací a změn, které je třeba řešit ze dne na den. Máte-li problémy v zaměstnání nebo než cokoli podepíšete, přečtěte si, jaká jsou Vaše práva a povinnosti nebo na co máte nárok v období krize.

Kdo má nárok

Vláda postupně zpracovává pravidla pro různé skupiny zaměstnanců i podnikatelů. Vždy tedy kontrolujte aktuální stav!

Kontakty na krizové linky a poradny, odkazy na užitečné weby a další informace najdete na webu: koronavirus.pirati.cz

Informace pro zaměstnance

Informace pro zaměstnavatele

Vláda připravila program Antivirus. V rámci něj bude zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Podrobné informace zde.

OSVČ

 • od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine.
 • živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat.
 • změna platí automaticky, týká se všech - tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Další informace z oblasti práce a sociálních věcí.

Přehled dalších podpůrných programů a úlev pro podnikatele a živnostníky najdete na stránkách MPO (Ministerstva průmyslu a obchodu ČR):

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům.

Sociálně -právní ochrana dětí

Výkon sociálně-právní ochrany dětí v době nouzového stavu a karantény je zajišťován orgány sociálně-právní ochrany dětí v nezbytné míře, tj. zejména pokud jde o opatření nutná k ochraně života a zdraví dítěte. Další úkoly OSPOD je možné zajišťovat alternativními způsoby, s přihlédnutím k individuální situaci dítěte.

Nelze ovšem plošně zrušit:

 • návštěvy rodičů u dětí v zařízeních ústavní péče, dětí v pěstounské péči nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a návštěvy těchto dětí u rodičů
 • svěřování dětí do pěstounské péče
 • doprovázení pěstounských rodin realizované na základě dohod o výkonu pěstounské péče
 • kontakty dětí s druhým rodičem

Vždy je ovšem třeba apelovat na zdravý rozum a vzájemnou domluvu mezi rodiči, pracovníky OSPOD a zaměstnanci zařízení ústavní péče tak, aby nebylo ohroženo zdraví jak dětí, tak zaměstnanců a jejich rodin!

Více informací zde.

Informace pro seniory

 • osobám nad 70 let se nedoporučuje vycházet z domu
 • pokud je cesta ven nezbytná, noste vždy alespoň látkovou roušku (nebo šátek, šálu)
 • nebojte se / nestyďte se říct si o pomoc!
 • neostýchejte se požádat rodinu, sousedy, známé o nákup
 • pokud musíte na nákup osobně, využijte čas vyhrazený pro osoby nad 65 let, tj. od 8 do 10 hodin
 • je možné požádat o donášku teplého jídla (nabízí pečovatelské služby)
 • dobrovolníci nabízí venčení domácích mazlíčků
 • pokud potřebujete pomoc lékaře, vždy mu nejprve zavolejte
 • recept může lékař poslat prostřednictvím sms, nebo lze domluvit jeho předání a vyzvednutí léků s dobrovolníky
 • hlídání vnoučat není dobrý nápad :-)
 • v případě potřeby volejte některou z krizových linek, např. 1212 (krizová linka ke koronaviru), nebo 800 157 157 (krizová linka pro seniory).

Více informací zde.