Osvobození od plateb za návštěvu předškolního zařízení

§ 6 odst. 6a) Vyhláška 14/2005 o předškolním vzdělávání https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14 - pokud je rodina opakovaně příjemcem dávek v hmotné nouzi, nemusí platit poplatek za vzdělávání v mateřské škole.

Osvobození od poplatků za TV a rozhlas

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-348/zneni-20160101 Pokud je příjem společně posuzovaných osob za uplynulé čtvrtletí menší než 2,15 násobek, je taková domácnost osvobozena od poplatků za TV a rozhlas Tiskopis - čestné prohlášení se podává na přepážkách České pošty.

Rodiny trojčat a vicerčat - nárok na pečovatelskou službu

§ 75 odst. 2a) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108 Rodiny, kterým se narodila trojčata a vícerčata mají nárok na bezplatné poskytování pečovatelské služby do 4 let věku dětí - s vyjímkou nákladů na stravu.

Kdo má nárok

viz výše