Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, Max. částka je ve výši minimální mzdy platné pro daný rok - aktuálně 16 200,- O tuto částku se snižuje přímo vypočtená daň.

Kdo má nárok

Rodič, který má dítě v předškolním vzdělávání.

Další informace

Tuto daňovou slevu nelze uplatnit do záporných hodnot. Nejde o tzv. bonus, maximálně sníží roční daň z příjmu na nulu.