Uplatňuje se jednou ročně ve výši 24 840,-, ale pouze jen do výše daňové povinnosti poplatníka. Pokud je partner držitelem průkazu ZTP-P, částka se zdvojnásobuje.

Kdo má nárok

Náleží na manžela -manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč. U OSVČ musí ovšem dodržet strop pro použití paušálu, který se poté snižuje na 1 000 000 Kč ročního příjmu.

Další informace

Do uvedených příjmů se zahrnují:
  • příjmy ze zaměstnání či podnikání,
  • všechny druhy důchodů,
  • nemocenská vyplácená státem i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
  • ošetřovné,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • peněžitá pomoc v mateřství čili mateřská