Náleží rodiči, který má zdanitelný příjem alespoň 8100,- hrubého měsíčně jako zaměstnanec - a lze využívat měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele. Nebo rodič, který je OSVČ s ročním příjmem vyšším než 97 200,- po odečtení nákladů a vyúčtuje se v ročním daňovém přiznání. Daňový odpočet snižuje daňovou povinnost poplatníka a pokud je vaše daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, získáte peníze navíc, tzv. daňový bonus.

Maximální daňový bonus již není stanoven. Libovolný počet dětí si může uplatnit kterýkoliv z rodičů, pokud splní podmínku uvedeného příjmu (tj. polovina minimální mzdy).

Pokud máte v rodině dítě s přiznaným ZTP-P, uvádějte je v pořadí dětí jako poslední, částka odpočtu bude výhodnější.

Kdo má nárok

Náleží na každé nezaopatřené dítě pouze jednou v kalendářním měsíci, nemohou žádat oba manželé.

Částky platné pro rok 2022

Pořadí dětí Zdravé dítě Dítě má přiznáno ZTP-P
1 1 267 Kč 2 534 Kč
2 1 860 Kč 3 720 Kč
3 a další 2 320 Kč 4 640 Kč