Dávka řeší finanční zaopatření pozůstalého partnera.

Kdo má nárok

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelém manželovi/manželce, který/á

  • byl/a poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
  • splnil/a ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel/a následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovský/vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova/vdovec nárok na vdovský/vdovecký důchod, jestliže

  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela/manželky, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
  • je invalidní ve třetím stupni,
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.