Pohřebné pomáhá příjemci finanční pomoci pokrýt náklady na pohřeb zemřelého.

Kdo má nárok

Nárok na pohřebné má osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči takového dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt na území ČR.

Další informace

Pohřebné je vypláceno jednorázově v částce 5 000 Kč.