Je určen k finančnímu zajištění seniorů.

Kdo má nárok

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně

 • 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
 • 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
 • 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
 • 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
 • 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
 • 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
 • 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
 • 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
 • 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
 • 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
 • 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud nesplnil podmínky uvedené pod bodem 1., také tehdy, jestliže získal dobu pojištění nejméně

 • 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
 • 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

Pojištěnec, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1. písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob pojištění.

Pojištěnec, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě 2, písm. b) až f) má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o pět let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození a získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, tj. doby, za kterou se platí pojistné na důchodové pojištění. Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené zákonem o důchodovém pojištění.