Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Kdo má nárok

  • vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu nebo rodinného domu, uvedený v nájemní nebo podnájemní smlouvě
  • pro rok 2022 může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení také vlastníku, který užívá k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci
  • pokud splňuje podmínky nároků více osob v jedné domácnosti, je příspěvek přiznán pouze jednou
  • náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení

Další informace

Posuzují se příjmy všech členů společné domácnosti za poslední čtvrtletí.

Zahrnují se příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z nájmu, dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti, příjmy z ciziny, výživné, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě atd. Započítávají tzv. čisté příjmy. Za příjem se nepovažuje příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) u nezaopatřených dětí.

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Normativy jsou odstupňovány podle velikosti města/obce a počtu osob v domácnosti (maximum je 4 a více osob, pak se „strop“ dále nezvyšuje).

Příspěvek na bydlení lze nárokovat až tři měsíce zpětně. Nově se žádost o příspěvek podává jen jednou. Náklady na bydlení se dokládají dvakrát ročně.

Další podrobnosti včetně aktuální výše normativů najdete na stránkách Úřadu práce