Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.

Kdo má nárok

  • vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě nebo rodinném domě přihlášen k trvalému pobytu
  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení

Další informace

Posuzují se příjmy domácnosti za poslední čtvrtletí, zahrnuty jsou všechny osoby s trvalým pobytem v bytě.

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Normativy jsou odstupňovány podle velikosti města/obce a počtu osob v domácnosti (maximum je 4 a více osob, pak se „strop“ dále nezvyšuje.