Dávka má vynahradit příjem zaměstnance, který ošetřuje nemocného člena domácnosti.

Kdo má nárok

Zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí:

  • ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo
  • pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Čerpá jen jeden z rodičů.

Nelze čerpat, pokud již druhý z rodičů uplatnil nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Čerpat lze nejdéle 9 kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, nejdéle 16 kalendářních dnů.