Pravidla pro poskytování ošetřovného během koronavirové krize na stránkách MPSV.

Dávka má vynahradit příjem zaměstnance, který ošetřuje nemocného člena domácnosti.

Z období covidové krize:

Ošetřovné po dobu uzavření škol, školských zařízení a vybraných pobytových sociálních služeb z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kdo má nárok:

Rodič (popř. jiná pečující osoba žijící s dítětem ve stejné domácnosti), který je plátcem nemocenského pojištění (nikoli smlouva DPP a DPČ) za předpokladu, že

 • dítě nedosáhlo 13. narozenin v den, kdy je o ošetřovné požádáno (pokud dosáhne 13. let v průběhu péče, ošetřovné je vypláceno i nadále)
 • pečuje o osobu se zdravotním postižením alespoň v I. stupni závislosti bez omezení věku.
 • Ošetřovné se poskytuje po celou dobu uzavření škol, školských zařízení a vybraných pobytových sociálních služeb z důvodu mimořádných opatření.
 • Pečující se mohou neomezeně střídat.
 • Vyplácená částka se rovná 60% redukovaného denního vyměřovacího základu, a to včetně sobot a neděl (neukončujte tedy ošetřování v pátek, ale až v neděli).
 • Ošetřovné je vypláceno zpětně za kalendářní měsíc.
 • Ošetřovné je vypláceno pouze na jedno z dětí.
 • Ošetřovné lze využít i oběma rodiči i v případě střídavé péče.
 • Pokud máte zajištěno hlídání, je možné rovněž chodit do zaměstnání. Místo ošetřovného je v daný den vyplácen(a) plat/mzda.
 • Dávka je poskytována i v případě ukončení pracovního poměru v průběhu podpůrčí doby.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

 • Ošetřovné bude uplatňováno prostřednictvím mimořádné výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR)
 • Výše částky je 424 Kč/den
 • Více na stránkách MPO ČR

Pravidla za běžného stavu, tedy - před a po době krize:

Kdo má nárok

Zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí:

 • ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo
 • pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Čerpá jen jeden z rodičů.

Nelze čerpat, pokud již druhý z rodičů uplatnil nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

Čerpat lze nejdéle 9 kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, nejdéle 16 kalendářních dnů.