Příspěvkem na péči stát pomáhá zajistit komfort osobám s nepříznivým zdravotním stavem.

Kdo má nárok

Aktuálně

Po dobu mimořádných opatření vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR platí, že není nutné Úřadu práce ČR dokládat žádné z běžně požadovaných podkladů za předchozí období pro přiznání dávky (tedy ani příjmy ani výdaje) a výše této dávky bude stejná jako v lednu až březnu 2020.

Pokud se Vám zvýšily náklady a tyto podklady chcete úřadu předat, můžete tak učinit následujícími způsoby:

  • e-mailem,
  • zasláním poštou,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • osobně po telefonické domluvě,
  • vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště.

Vždy je nutné uvést správné kontaktní údaje a ty následně bedlivě sledovat kvůli odpovědi ÚP ČR!


Mimo období krize

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby. Stav žadatele posuzuje úřad práce a Správa sociálního zabezpečení.

Další informace

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti a věku žadatele. S výjimkou úplné závislosti platí, že žadatelé do 18 let mají nárok na vyšší příspěvek.