Je určena na start do samostatného života pro mladé lidi odcházející z náhradní rodinné péče.

Kdo má nárok

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Další informace

Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.